Cựu chủ tịch Hoa tháng năm khẳng định không có sự ưu ái để đầu tư dự án 8 - 12 Lê Duẩn

Đức Huy