"Đảo ngọc" Phú Quốc đón hơn 200 du khách Hàn Quốc “hộ chiếu vắc-xin”

Dương Ngọc – Công Tuấn – Ngọc Lý – Thanh Long