Đông đảo người nhà bệnh nhi Bệnh viện Nhi Đồng 1 tham gia hiến máu nhân đạo

Lê Vĩnh - Ngọc Trinh