Đột nhập vườn khóm trộm 7 cây mai trị giá 10 triệu đồng

Trọng Tín - Ngọc Lý - Thanh Long