Dân nhiếp ảnh ngâm nước "săn" cảnh triều cường

Ngọc Lý - Lê Vĩnh