Hơn 500 bạn trẻ chung tay làm sạch kênh Tham Lương

Lê Vĩnh - Ngọc Trinh