Khổ trăm bề với xăng

Mỹ Uyên – Minh Chiến - Quỳnh Trâm – Thanh Long