Lễ chào cờ đặc biệt đầu năm mới ở Mũi Điện

Thanh Long - Ngọc Lý