Mổ bụng trăn khổng lồ dài 7m nghi ăn thịt người ở Indonesia

Mỹ Uyên - Thanh Long