Đầu tư 43 tỉ đồng, Ngô Thanh Vân lo lắng phim Trạng Tí bị tẩy chay

Ngọc Lý - Huế Xuân