“Nín thở” chờ ngày rạch Xuyên Tâm được cải tạo

Ngọc Lý - Thanh Long