Xét nghiệm là hoạt động quan trọng nhằm phát hiện sớm và chính xác tình trạng nhiễm bệnh Covid-19. Để người dân có thể hiểu hơn về xét nghiệm Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) thông tin đến người dân qua trò chuyện cùng chuyên gia xét nghiệm. ThS-BS. Đinh Nguyễn Huy Mẫn, Trưởng khoa Xét nghiệm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, sẽ thông tin rõ về vấn đề này.

Chuyên gia TP HCM giải thích rõ về xét nghiệm Covid-19 hiện nay. Nguồn: HCDC

NGUYỄN THẠNH