Sốt xuất huyết báo động đỏ, bệnh viện phải kê thêm giường cho bệnh nhân

Thực hiện: NGỌC LÝ - HUẾ XUÂN