TP HCM: Phong tỏa con hẻm ở Bình Tân nơi con trai ca nghi mắc Covid-19 sinh sống

Xuân Huy - Huế Xuân - Lê Vĩnh