Phong tỏa một công ty trên đường Pasteur vì liên quan ca dương tính SARS-CoV-2

Huế Xuân - Xuân Huy