Tòa nhà Hán Nam tại địa chỉ số 65 Nguyễn Du, quận 1 - TP HCM đang được phong tỏa tạm thời, vì liên quan đến ca nghi mắc Covid - 19.

Huế Xuân - Xuân Huy