Tiếp tục phong tỏa một con hẻm ở quận Bình Thạnh, TP HCM

Huế Xuân - Xuân Huy