Trắng đêm nướng 3.000 con cá lóc bán ngày vía Thần Tài

Mỹ Uyên - Thanh Long