Triển lãm lưu giữ 3.500 tư liệu và hình ảnh về dịch Covid-19

Mỹ Uyên - Thanh Long