Chuyến xe "ngược dòng" từ Vĩnh Long vào vùng dịch Gò Vấp cứu trợ

Huế Xuân - Xuân Huy