VIDEO: Cầu Thủ Thiêm 2 bị bôi bẩn

Thực hiện: Huế Xuân - Ngọc Lý