Chợ hoa Hồ Thị Kỷ vắng vẻ do ảnh hưởng dịch corona

Lê Vĩnh