Đặc sắc triển lãm do nhà đấu giá danh tiếng thế giới lần đầu tổ chức tại Việt Nam

Xuân Huy -Quốc Thắng