VIDEO: Hơn 1.000 người đồng diễn yoga trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Mỹ Uyên - Thanh Long