Người dân nói gì về việc tự nguyện khai báo y tế?

Mỹ Uyên - Hải Lê