VIDEO: Nguyễn Thái Luyện tiếp tục hầu tòa

Thực hiện: HUẾ XUÂN - NGỌC LÝ