VIDEO: Nhân viên Alibaba đến tòa xin lấy lại tiền cho khách hàng

Thực hiện: HUẾ XUÂN - NGỌC LÝ