Nữ điều dưỡng không thể về đám tang mẹ vì Covid-19

Hợp Phố - Mỹ Uyên - Thanh Long