Ông Lê Tùng Vân nói gì ở phần thẩm tra lý lịch?

Huế Xuân - Xuân Huy