Ông Tất Thành Cang được giảm án từ 10 năm tù xuống còn 8 năm 6 tháng tù

Thực hiện: Huế Xuân - Ngọc Lý