VIDEO: Trải nghiệm thú vị với xe đạp công cộng tại TP HCM

Ngọc Lý – Lê Vĩnh