Vẫn còn nhiều người chủ quan, lơ là trước nguy cơ bùng phát dịch

Ngọc Lý – Lê Vĩnh