Cha bị cáo Hà nghẹn ngào trước HĐXX: “Tôi là cha mà dạy con không được, tôi có lỗi trong vụ án này”

Huế Xuân