Xúc động lễ cưới tập thể của 10 đôi công nhân khó khăn

Cao Hường - Mỹ Uyên - Thanh Long