Quang Hải chỉ Văn Lâm hướng bay của bóng

Ngọc Linh (Nguồn video: Next Media)