Điều tra sự cố máy bay trượt khỏi đường băng

Thái Phương - Quang Liêm - Huỳnh Như