Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM ngưng nhận bệnh do một nhân viên dương tính SARS-CoV-2

Hải Yến - Huế Xuân