Niềm vui trong ngày Đà Nẵng cho phép hàng quán phục vụ tại chỗ

Quang Luật – Bích Vân – Huỳnh Như - Thanh Long