Bắt được cá sấu nặng 800kg gần một trường tiểu học ở Malaysia

Mỹ Uyên - Thanh Long