Chiêm ngưỡng cao nguyên đá Đồng Văn từ trên cao

Mỹ Uyên - Hải Lê