Chợ hoa “trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp giao thương ngày cận Tết

Mỹ Uyên - Thanh Long