Bị cáo Hà gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và mong muốn được giảm nhẹ án cho mọi người 

Huế Xuân - Thành Đồng