Công nhân xúc động lên xe về quê bằng “Tấm vé nghĩa tình”

Mỹ Uyên - Thanh Long