Hoa giấy ngũ sắc tiền triệu đắt khách, người bán phấn khởi

Mỹ Uyên - Thanh Long