Hành động dễ thương của Hoa hậu Thùy Tiên trước khi tặng trang phục cho bảo tàng

Xuân Huy - Huế Xuân