5 xe cấp cứu chở 15 y - bác sĩ từ TP Đà Nẵng đã có mặt tại Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM sáng 21-7

Huế Xuân - Xuân Huy