Người dân TP HCM đổ về Phố đi bộ Nguyễn Huệ cổ vũ bóng đá

Ngọc Lý - Thanh Long