Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gởi gắm gần những "đứa con tinh thần" cho Nhà xuất bản Trẻ

XUÂN HUY - QUỐC THẮNG