Bộ Quốc phòng phun khử khuẩn các "điểm nóng" dịch Covid-19 tại quận Gò Vấp

Xuân Huy - Huế Xuân