Nơi đông khách, chỗ đìu hiu mua vàng ngày Thần tài

Mỹ Uyên - Thanh Long